Click to listen highlighted text!
DAFTAR SELURUH PEGAWAI

HARINI BUDI TRISNAWATI, SH

NIP :198301102009042006
Tempat, Tgl. Lahir:Tanjungkarang, 10-01-1983
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata-( III/c )/ 01-04-2017
Masa Kerja: 11 th 4 bl
Jabatan:PANITERA PENGGANTI
TMT CPNS:01-04-2009
TMT PNS:01-09-2010

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
SMU AL-KAUTSAR
Bandar Lampung
18-06-2001 - 12 Mu 0457569
Lulus
SMP Swasta Al-Kautsar
Bandar Lampung
30-05-1998 - 12 DI 0002683
Lulus
SD Negeri no 1 Beringin Raya
Bandar Lampunng
01-06-1995 - 12 OA oa 0090595
Lulus
- -
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
SEKMA RI
31-03-2009
570/SEK/CPNS.04.1/III/2009
01-04-2009
Pengangkatan CPNS
III/a
0
0
Pengadilan Negeri Kepahiang
SEKMA RI
09-08-2010
510/SEK/PNS.00.2/VIII/2010
01-09-2010
Pengangkatan PNS
III/a
1
5
Pengadilan Negeri Kepahiang
KPT Tanjungkarang
06-03-2013
W9/36/KP.04.05/III/2013
01-04-2013
Kenaikan Reguler
III/b
4
0
Pengadilan Negeri Metro
Dirjen badilum
17-04-2017
816/DJU/SK/KP.04.1/4/2017
01-04-2017
Kenaikan Reguler
III/c
8
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Direktur Tenaga Teknis
29-04-2015
1016/DJU/SK/KP 04.5/4/2015
03-07-2015
SK PP Kota Agung
III/b
0
0
Direktur Tenaga Teknis
27-06-2016
1041/DJU/SK/KP04.5/6/2016
10-10-2016
Mutasi PP Bantul
III/b
0
0

AANG PRABOWO, SH.

NIP :198308102009041003
Tempat, Tgl. Lahir:Gunung Kidul, 10-08-1983
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata-( III/c )/ 01-04-2017
Masa Kerja: 11 th 4 bl
Jabatan:PANITERA PENGGANTI
TMT CPNS:01-04-2009
TMT PNS:01-09-2010

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
SD PLEMBON
PLAYEN, GUNUNGKIDUL
08-06-1996 - 0030510
Lulus
SMP NEGERI 2 PLATEN
GUNUNGKIDUL
22-05-1999 - 13DI0026653
Lulus
SMA NEGERI 1 WONOSARI
YOGYAKATRA
11-06-2002 - 13 Mu 0299851
Lulus
UNIVERSITAS JANABADRA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
25-05-2007 - 010823UJB/03957H/2007
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.
1
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
SURABAYA
23-02-2010
08-03-2010
Lulus

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
31-03-2009
396/SEK/CPNS.04.1/III/2009
01-04-2009
Pengangkatan CPNS
III/a
0
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Sekretaris MA RI, Drs. H.M. Rum Nessa, SH.,MH.
19-08-2010
710/SEK/PNS.00.2/VIII/2010
01-09-2010
Pengangkatan PNS
III/a
1
5
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
25-02-2013
W13-U/13/KP.04.1/II/2013
01-04-2013
Kenaikan Reguler
III/b
4
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Dirjen Badilum
17-04-2017
815/DJU/SK/KP.04.1/2017
01-04-2017
Kenaikan Reguler
III/c
8
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Dirjen BAdilum MARI
04-08-2015
1410/DJU/SK/KP04.5/8/2015
28-09-2015
SK PP
III/b
0
0

EDWIN SYAIFUDDIN, SH.MH

NIP :198410052009041007
Tempat, Tgl. Lahir:Yogyakarta, 05-10-1984
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata-( III/c )/ 01-04-2017
Masa Kerja: 11 th 4 bl
Jabatan:PANITERA PENGGANTI
TMT CPNS:01-04-2009
TMT PNS:01-09-2010

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
- -
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
SEKMA RI
31-03-2009
1527/SEK/CPNS.04.1/III/2009
01-04-2009
Pengangkatan CPNS
III/a
0
0
Pengadilan Negeri Surakarta
SEKMA RI
18-08-2010
687/SEK/PNS.00.2/VIII/2010
01-09-2010
Pengangkatan PNS
III/a
1
5
Pengadilan Negeri Surakarta
Waka PT Semarang
15-04-2013
75/SK/Wa.KPT/KP.04.1/IV/2013
01-04-2013
Kenaikan Reguler
III/b
4
0
Pengadilan Negeri Surakarta
Dirjen badilum
17-04-2017
814/DJU/SK/KP.04.1/4/2017
01-04-2017
Kenaikan Reguler
III/c
8
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Dirjen Badilum MARI
05-08-2015
1420/DJU/SK/KP04.5/8/2015
23-10-2015
SK PP
III/b
0
0

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, SH

NIP :198110102009041005
Tempat, Tgl. Lahir:Yogyakarta, 10-10-1981
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata-( III/c )/ 01-04-2017
Masa Kerja: 9 th 4 bl
Jabatan:PANITERA PENGGANTI
TMT CPNS:01-04-2009
TMT PNS:01-09-2010

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
SD N I Kasihan
Kasihan Bantul
11-06-1993 - 13 OA oa 0005669
Lulus
SMP N 11 Yogyakarta
Yogyakarta
- - 13 OA ob 0862264
Lulus
SMA N 1 Kasihan
Kasihan Bantul
17-05-1999 - 13 Mu 102 0309484
Lulus
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogakarta
- - 20396/UMY/H/0067/2008
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.
1
Diklat Prajab gol III
KEMENPU
Surabaya
23-02-2010
08-03-2010
Lulus

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
SEKMA RI
31-03-2009
397/SEK/CPNS.04.1/III/2009
01-04-2009
Pengangkatan CPNS
III/a
0
0
Pengadilan Negeri Sleman
SEKMA RI
11-10-2010
635/SEK/PNS.00.2/VIII/2010
01-09-2010
Pengangkatan PNS
III/a
1
5
KPT Yogyakarta
25-02-2013
W13-U/11/KP.04.1/II/2013
01-04-2013
Kenaikan Reguler
III/b
4
0
Pengadilan Negeri Sleman
KPT Yogyakarta
26-05-2017
W13.U/KPT/139a/SK/PT.DIY
01-04-2017
Kenaikan Reguler
III/c
8
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Direktur Tenaga Teknis
17-03-2017
108/dju/sk/kp04.5/3/2017
12-05-2017
sk pp
III/b
0
0

JOHAN WAHYUDI, SE

NIP :197704222009121001
Tempat, Tgl. Lahir:Pamekasan, 22-04-1977
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata-( III/c )/ 01-04-2018
Masa Kerja: 10 th 8 bl
Jabatan:KASUBBAG UMUM & KEUANGAN
TMT CPNS:01-12-2009
TMT PNS:01-09-2011

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
20-02-2007 - 5500830/EE/2007
Lulus
SD NEGERI KLOMPANG TIMUR I NO265
PAKONG KABUPATEN PEMEKASAN
14-06-1990 - 04 OA oa 0294239
Lulus
SMP NEGERI PAKONG
PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN
07-06-1993 - 04 OA ob 1010136
Lulus
SMA NEGERI 1 PAKONG
PAKONG KABUPATEN PEMEKASAN
27-05-1996 - 04 OB oe 0275689
Lulus
UGM
YOGYAKARTA
19-02-2000 - 2814/E-D/AK/00
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.
1
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III
-
00-00-2011
Lulus

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Sekretaris MA-RI, Drs. H.M. Rum Nessa, SH.,MH.
30-11-2009
145/SEK/CPNS.04.1/XI/2009
01-12-2009
Pengangkatan CPNS
III/a
0
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Sekretaris Mahkamah Agung RI
23-08-2011
2659/SEK/PNS.00.2/VIII/2011
01-09-2011
Pengangkatan PNS
III/a
1
9
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KPT Yogyakarta
14-02-2014
W13-U/32/KP.04.1/II/2014
01-04-2014
Kenaikan Reguler
III/b
4
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
29-03-2018
W13-U/64/SK/KPT/IV/2018
01-04-2018
Kenaikan Reguler
III/c
8
4
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
SEKMA RI
03-04-2017
42B/SEK/Kp.I/SK/IV/2017
13-07-2017
Pengangkatan Kasubag
III/b
0
0

HAMMAM HARIS, SH

NIP :196911241994031003
Tempat, Tgl. Lahir:Sumenep, 24-11-1969
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata-( III/c )/ 01-04-2018
Masa Kerja: 21 th 5 bl
Jabatan:PANITERA PENGGANTI
TMT CPNS:01-03-1994
TMT PNS:01-09-1995

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
SD NEGERI NO2 PAJAGALAN II
SUMENEP
25-05-1982 - 04 OA oa 000067
Lulus
SMP NEGERI 1 SUMENEP
SUMENEP
15-05-1985 - 04 OB ob 0937335
Lulus
SMA NEGERI KALIANGET
SUMENEP
20-05-1988 - 04OC oh 0277681
Lulus
Universitas Widya Mataram
Yogyakarta
25-05-2011 - 220002152/1911
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.
1
LATIHAN PRA JABATAN TINGKAT II (DUA)
W.22-19-DL.04.09Th.1995
YOGYAKARTA
10-01-1995
26-01-1995
Lulus
2
UJIAN DINAS TINGKAT I
MA RI
YOGYAKARTA
07-06-2007
09-06-2007
Lulus
3
Pembinaan & Bimbingan Pengembangan Tenaga Teknis
Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Villa Taman Eden, Kaliurang, Sleman, Yogyakarta
15-06-2010
16-06-2010
Lulus

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
KEPALA KANTOR WILAYAH
18-06-1994
W-22.72-KP.04.01.Tahun1994
01-03-1994
Pengangkatan CPNS
II/a
0
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KEPALA KANTOR WILAYAH
01-08-1995
W.22-97-KP.04.02.TAHUN.1995
01-09-1995
Pengangkatan PNS
II/a
0
6
a.n. KEPALA BADAN ADMINISTRASI NEGARA
02-01-1998
I.04-11/00004/KEP/IV/98
01-04-1998
Kenaikan Reguler
II/b
4
1
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KEPALA KANTOR WILAYAH
01-05-2002
W22-245-KP.04.05tahun2002
01-04-2002
Kenaikan Reguler
II/c
8
1
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
16-03-2006
W22.D-16-KP.04.05Tahun2006
01-04-2006
Kenaikan Reguler
II/d
12
1
KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
08-03-2010
W13-U/03/KP/04.1/III/2010
01-04-2010
Kenaikan Reguler
III/a
11
1
Direktur Jenderal Badilum MA RI
01-07-2014
429/DJU/SK/KP. 04.1/VII/2014
01-04-2014
Kenaikan Reguler
III/b
15
1
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Dirjen Badilum
11-05-2018
1345/DJU/SK/KP.04.1/5/2018
01-04-2018
Kenaikan Reguler
III/c
19
1
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Ketua Pengadilan Negeri Bantul
02-05-1998
W22.De.KP.04.12-334
05-05-1998
Diangkat menjadi Juru Sita Pengganti
II/a
0
0
Dirjen Badilum MA-RI
09-01-2013
12/DJU/SK/KP.04.5/I/2013
29-01-2013
Diangkat sebagai Panitera Pengganti
III/a
0
0

MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH

NIP :197207301994031001
Tempat, Tgl. Lahir:Bantul, 30-07-1972
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata-( III/c )/ 01-04-2018
Masa Kerja: 21 th 5 bl
Jabatan:PANITERA PENGGANTI
TMT CPNS:01-03-1994
TMT PNS:01-09-1995

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Yogyakarta
06-08-2009 - 220001910/1669
Lulus
SMA N 1 Wonosari
Wonosari
31-05-1991 - 13 OB og 0685639
Lulus
MTs Negeri Wonosari
Wonosari
16-04-1988 - 133/MT/36/267/87/88
Lulus
SD N V Wonosari
Wonosari
29-05-1985 -
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman DIY
18-06-1994
W22-78-KP.04.01. TAHUN 1994
01-03-1994
Pengangkatan CPNS
II/a
0
0
Pengadilan Negeri Wonosari
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman D.I. Yogyakarta
01-08-1995
W22-100-KP.0402. Tahun 1995
01-09-1995
Pengangkatan PNS
II/a
1
6
Pengadilan Negeri Wonosari
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM DIY
30-03-2002
W22-141-KP.04.05 Tahun 2002
01-04-2002
Kenaikan Reguler
II/c
8
1
Pengadilan Negeri Wonosari
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
08-03-2010
W13-U/45/KP.04.1/III/2010
01-04-2010
Kenaikan Reguler
III/a
11
1
Pengadilan Negeri Wonosari
KPT Yogyakarta
14-02-2014
W13-U/36/KP.04.1/II/2014
01-04-2014
Kenaikan Reguler
III/b
15
1
Pengadilan Negeri Wonosari
Kepala BAKN
29-06-2015
I.04-11/00019/KEP/IV/98
01-04-1998
Kenaikan Reguler
II/b
4
1
Pengadilan Negeri Wonosari
Dirjen Badilum
08-05-2018
1149/DJU/SK/KP.04.1/5/2018
01-04-2018
Kenaikan Reguler
III/c
19
1
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Dirjen Badilum MARI
29-04-2015
1016/DJU/SK/KP04.5/4/2015
17-06-2015
Pengangkatan Panitera Pengganti
III/b
0
0

IKA HEPSYAWATI, SE

NIP :198506262009122004
Tempat, Tgl. Lahir:Sleman, 26-06-1985
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata-( III/c )/ 01-04-2018
Masa Kerja: 10 th 8 bl
Jabatan:STAF
TMT CPNS:01-12-2009
TMT PNS:01-06-2011

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
SD MUHAMMADIYAH SEMINGIN I
NASRI, SUMBERSARI, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA
08-06-1998 - III.A/4.a/98 000314
Lulus
SLTP NEGERI II MOYUDAN
SLEMAN
18-06-2001 - 13 DI 2108002
Lulus
SMA MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
14-06-2004 - DN-04 Mu 0316627
Lulus
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
14-03-2009 - 22001/UMY/E/0087/2009
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.
1
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III
-
00-00-2011
Lulus

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
SEKRETARIS MA RI
30-11-2009
139/SEK/CPNS.04.1/XI/2009
01-12-2009
Pengangkatan CPNS
III/a
0
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Sekretaris Mahkamah Agung RI
20-05-2011
329/SEK/PNS.00.2/V/2011
01-06-2011
Pengangkatan PNS
III/a
1
6
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KPT Yogyakarta
14-02-2014
W13-U/30/KP.04.1/II/2014
01-04-2014
Kenaikan Reguler
III/b
4
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
20-04-2018
W13.U/53/SK/KPT/IV/2018
01-04-2018
Kenaikan Reguler
III/c
8
4
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl

NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, SH

NIP :198305262002122001
Tempat, Tgl. Lahir:Bantul, 26-05-1983
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata-( III/c )/ 01-10-2018
Masa Kerja: 11 th 20 bl
Jabatan:KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
TMT CPNS:01-12-2002
TMT PNS:01-04-2004

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
SDN Mutihan III
Banguntapan, Bantul
29-05-1995 - 13 OA oa 0011728
Lulus
MTs N Wonokromo
Wonokromo, Bantul
25-05-1998 - E.IV/K/MTs.12.46/091/1998
Lulus
SMUN 2 Banguntapan Bantul
Banguntapan, Bantul
12-06-2001 - 13 Mu 0479510
Lulus
Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Yogyakarta
17-01-2008 - 220001433/1186
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.
1
Sertifikat Ketrampilan Komputer
SMUN 2 Banguntapan Bantul
Banguntapan, Bantul
-
19-05-2001
40
Lulus
2
Diklat Prajab Gol II
Pusat Diklat DepKeh & HAM RI
Yogyakarta
26-03-2003
05-04-2003
120
Lulus
3
PEBINAAN DAN BIMBINGAN PENGEMBANGAN TENAGA TEKNIS
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
15-06-2010
16-06-2010
Lulus

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Ka.Kanwil DepKeh & HAM RI, Muljowijono, SH.
01-03-2003
W22.93.KP.04.01.2003
01-12-2002
Pengangkatan CPNS
II/a
0
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Ka.Kanwil DepKeh & HAM RI, Muljowijono, SH.
25-03-2004
W22-30-KP.04.02. Th.2004
01-04-2004
Pengangkatan PNS
II/a
1
4
KPT Yogyakarta, H. Suryanto, SH.
20-03-2007
W22.D-08-KP.04.05. Th.2007
01-04-2007
Kenaikan Reguler
II/b
4
0
KPT Yogyakarta, Hj. Nurganti Saragih, SH., MH.
29-09-2010
W13-U/57/KP.04.1/IX/2010
01-10-2010
Penyesuaian Ijazah
III/a
2
10
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarata
02-09-2014
W13-U/50/KP.04.1/IX/2014
01-10-2014
Kenaikan Reguler
III/b
6
10
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KPT YOGYAKARTA
09-08-2018
W13.U/94/SK/KPT/VIII/2018
01-10-2018
Kenaikan Reguler
III/c
10
10
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
25-11-2013
W13-U/76/KP. 04.6/XI/2013
10-12-2013
Pengangkatan Sebagai Kepala Urusan Kepegawaian
III/a
0
0
SEKMA RI
16-12-2015
37/SEK/Peng.06.1/12/2015
31-12-2015
Pengangkatan Kasubag Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana
III/b
0
0

SUDILAH, S.H.

NIP :197006121990032001
Tempat, Tgl. Lahir:Kulonprogo, 12-06-1970
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata-( III/c )/ 01-10-2018
Masa Kerja: 21 th 17 bl
Jabatan:PANITERA PENGGANTI
TMT CPNS:01-03-1990
TMT PNS:01-08-1991

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
SD N Tambak II
Wates
24-05-1984 - 13 OA oa 31335
Lulus
SMP N 4 Wates
Wates
06-06-1987 - 13 OB ob 1152489
Lulus
SMEA Bopkri Wates
Wates
22-05-1990 - 13 OC os 0125415
Lulus
Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Yogyakarta
17-01-2008 - 220001433/1186
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.
1
Pra Jabatan Tingkat I
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Daerah Istimewa Yogyakarta
Yogyakarta
03-10-1990
13-10-1990
11
Lulus
2
Ujian Dinas Tingkat I
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jakarta
30-03-2010
01-04-2010
3
Lulus

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Kepala Kanwil Dep. Keh. DIY
01-06-1990
Kanwil Dep. Keh DIY
01-03-1990
Pengangkatan CPNS
I/b
3
0
Pengadilan Negeri Wates
05-07-1991
Kanwil Dep. Keh DIY
01-08-1991
Pengangkatan PNS
I/b
4
5
Pengadilan Negeri Wates
Kepala BAKN
10-06-1994
BAKN
01-10-1994
Penyesuaian Ijazah
II/a
1
7
Pengadilan Negeri Wates
Kepala BAKN
03-08-1998
BAKN
01-10-1998
Kenaikan Reguler
II/b
5
7
Pengadilan Negeri Wates
Kepala Kanwil Dep. Keh. dan HAM DIY
01-08-2002
Kanwil Dep. Keh. dan HAM DIY
01-10-2002
Kenaikan Reguler
II/c
9
7
Pengadilan Negeri Wates
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
31-08-2006
Pengadilan Tinggi Yogyakarta
01-10-2006
Kenaikan Reguler
II/d
13
7
Pengadilan Negeri Wates
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
22-09-2010
Pengadilan Tinggi Yogyakarta
01-10-2010
Kenaikan Reguler
III/a
12
7
Pengadilan Negeri Wates
An. Dirjen Badilum Direktur Tenaga Teknis Peradilan
16-12-2014
843/DJU/SK/KP.04.1/12/2014
01-10-2014
Pilihan
III/b
16
7
Dirjen Badilum
13-09-2018
1827/DJU/SK/KP04.1/9/2018
01-10-2018
Kenaikan Reguler
III/c
20
7
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Ketua Pengadilan Negeri Wates
26-07-1997
Pengadilan Negeri Wates
29-07-1997
Pengangkatan Jurusita Pengganti
II/a
0
0
Dirjen Badilum
06-05-2014
Dirjen Badilum
11-07-2014
Pengankatan Panitera Pengganti
III/a
0
0

ANGGORO SETYAWAN, S.Sos, SH.

NIP :198401252006041002
Tempat, Tgl. Lahir:Sleman, 25-01-1984
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata-( III/c )/ 01-04-2019
Masa Kerja: 9 th 4 bl
Jabatan:PANITERA PENGGANTI
TMT CPNS:01-04-2006
TMT PNS:01-04-2007

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
SD Tamanan II
Kalasan, Sleman
08-06-1996 - 13 OA oa 0052803
Lulus
SLTP N 1 Kalasan
Kalasan, Sleman
22-05-1999 - 13 DI 0022012
Lulus
SMUN 6 Yogyakarta
Gondokusuman, Yogyakarta
11-06-2002 - 13 Mu 0456533
Lulus
UPN Veteran
Yogyakarta
25-07-2009 - 09/IV/53/003
Lulus
Universitas Widya Mataram
Yogyakarta
25-05-2011 - 220002204/1963
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.
1
Diklat Prajab Gol II
Pusat Diklat DPU
Yogyakarta
05-03-2007
13-03-2007
90
Lulus
2
Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Kebijakan PBJ Pemerintah
Jakarta
-
30-06-2009
Lulus

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Seketaris MA-RI, Drs. H.M. Rum Nessa, SH., MH.
29-03-2006
UP.IV/2052/CPNS/SEK/SK/2006
01-04-2006
Pengangkatan CPNS
II/a
0
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Sekretaris MA RI, Drs. H.M. Rum Nessa, SH.,MH.
30-03-2007
UP.IV/3398/SEK/SK/2007
01-04-2007
Pengangkatan PNS
II/a
1
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KPT Yogyakarta, Nurganti Saragih, SH.,MH.
08-03-2010
W13-U/32/KP.04.1/III/2010
01-04-2010
Kenaikan Reguler
II/b
4
0
Ketua Pengadilan Tinggi
01-03-2011
W13-U/12/KP.04.1/III/2011
01-04-2011
Penyesuaian Ijazah
III/a
0
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
12-03-2015
W13-U/24/KP.04.1/III/2015
01-04-2015
Kenaikan Reguler
III/b
4
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
HERRI SWANTORO
20-02-2019
788/DJU/SK/KP.04.1/2/2019
01-04-2019
Kenaikan Reguler
III/c
8
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
KPN Bantul, Gunawan Gusmo, SH., M.Hum.
11-09-2006
W.22.De.Kp.04.09-914
01-09-2006
Diangkat sebagai Sraf administrasi di PN Bantul
II/a
0
0
Dirjen BAdilum MARI
04-08-2015
1410/DJU/SK/KP04.5/8/2015
28-09-2015
SK PP
III/b
0
0

NURUSSOBAH,S.H.,M.H.

NIP :197608072011012005
Tempat, Tgl. Lahir:Bogor, 07-08-1976
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata-( III/c )/ 01-04-2019
Masa Kerja: 9 th 7 bl
Jabatan:PANITERA PENGGANTI
TMT CPNS:01-01-2011
TMT PNS:01-07-2012

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
Universitas Islam Jakarta
-
07-04-2014 - 52.71.14.040.1038
Lulus
SDN CINERE 1
Sawangan Bogor
11-06-1990 - 02 OA oa 0137900
Lulus
SMP Swasta PGRI 12
Cilandak Jaksel
07-06-1993 - 01 OA ob 0072779
Lulus
Universitas pancasila jakarta
Jakarta
30-10-2001 - 300105/S1/UP/2001
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
SEKMA
31-12-2010
773/SEK/CPNS.04.1/XII/2010
01-01-2011
Pengangkatan CPNS
III/a
0
0
Pengadilan Tinggi JAKARTA
SEKMA
25-06-2012
535/SEK/PNS.00.2/VI/2012
01-07-2012
Pengangkatan PNS
III/a
1
6
Pengadilan Tinggi JAKARTA
KPT Jakarta
01-04-2015
W10-U/34/KP.00.3/4/2015
01-04-2015
Kenaikan Reguler
III/b
4
3
Pengadilan Tinggi JAKARTA
KPT Jakarta
18-02-2019
W10-U/13/KP.00.3./2/2019
01-04-2019
Kenaikan Reguler
III/c
8
3
Pengadilan Tinggi JAKARTA

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Direktur tenaga teknis
23-07-2019
2502/DJU/SK/KP.04.5/7/2019
06-09-2019
Promosi dan mutasi kepaniteraan
III/c
8
8

DIAH PRAVITASIWI, S.H

NIP :198510242009042005
Tempat, Tgl. Lahir:Fak-Fak, 24-10-1985
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata-( III/c )/ 01-04-2019
Masa Kerja: 9 th 4 bl
Jabatan:STAF
TMT CPNS:01-04-2009
TMT PNS:01-09-2010

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
Universitas Islam Jakarta
-
28-07-2007 - 426/UII-S1/VI/HK/24719/07
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
SEKMA RI
31-03-2009
391/SEK/CPNS.04.1/III/2009
01-04-2009
Pengangkatan CPNS
III/a
0
0
Pengadilan Negeri Sleman
SEKMA RI
19-08-2010
709/SEK/PNS.00.2/VIII/2010
01-09-2010
Pengangkatan PNS
III/a
1
5
Pengadilan Negeri Sleman
KPT Yogyakarta
25-02-2013
W13-U/08/KP.04.1/II/2013
01-04-2013
Kenaikan Reguler
III/b
4
0
Pengadilan Negeri Sleman
KPT Yogyakarta
26-05-2019
W13-U/KPT/131/SK/PT.DIY/V/2017
01-04-2017
Kenaikan Reguler
III/c
8
0
Pengadilan Negeri Sleman

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Direktur tenaga teknis
07-08-2017
2187/DJU/SK/KP04.5/12/2017
12-01-2018
Promosi dan mutasi kepaniteraan
III/c
0
0

SATRIA PINANDITA, SE

NIP :198802282011011004
Tempat, Tgl. Lahir:Wonogiri, 28-02-1988
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata-( III/c )/ 01-04-2019
Masa Kerja: 9 th 7 bl
Jabatan:STAF
TMT CPNS:01-01-2011
TMT PNS:01-09-2012

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
UGM
Yogyakarta
- -
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.
1
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III
-
00-00-2012
Lulus

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
Sekretaris MA-RI
31-12-2010
86/SEK/CPNS.04.1/XII/2010
01-01-2011
Pengangkatan CPNS
III/a
0
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Sekretaris MA-RI
27-08-2012
1164/SEK/PNS.00.2/VIII/2012
01-09-2012
Pengangkatan PNS
III/a
1
8
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
12-03-2015
W13-U/28/KP.04.1/III/2015
01-04-2015
Kenaikan Reguler
III/b
4
3
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
19-03-2019
W13-U/43/SK/KPT/III/2019
01-04-2019
Kenaikan Reguler
III/c
8
3
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl

ISTIKA ARDININGSIH

NIP :196412131985022001
Tempat, Tgl. Lahir:Yogyakarta, 13-12-1964
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata Muda Tk I-( III/b )/ 01-04-2004
Masa Kerja: 30 th 6 bl
Jabatan:BENDAHARA PENERIMAAN
TMT CPNS:01-02-1985
TMT PNS:01-04-1986

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl

SUYATINI

NIP :196606191988032001
Tempat, Tgl. Lahir:Sleman, 19-06-1966
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata Muda Tk I-( III/b )/ 01-04-2012
Masa Kerja: 24 th 5 bl
Jabatan:JURUSITA PENGGANTI
TMT CPNS:01-03-1988
TMT PNS:01-02-1990

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl

M A R D I YA H

NIP :196207271983032007
Tempat, Tgl. Lahir:Sleman, 27-07-1962
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata Muda Tk I-( III/b )/ 01-04-2015
Masa Kerja: 29 th 5 bl
Jabatan:JURUSITA PENGGANTI
TMT CPNS:01-03-1983
TMT PNS:02-06-1984

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
SD NEGERI
SLEMAN
31-12-1975 - 221 Aa. 29981
Lulus
SMP NEGERI
SLEMAN
05-05-1979 - 24 Bb.403758
Lulus
SPG BERBANTUAN MUHAMMADIYAH
PAKEM, SLEMAN
06-05-1982 - 0055849
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.
1
LATIHAN PRA JABATAN TINGKAT 1
DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
BENGKULU
05-03-1984
13-03-1984
Lulus
2
Pembinaan & Bimbingan Pengembangan Tenaga Teknis
Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Villa Taman Eden, Kaliurang, Sleman, Yogyakarta
15-06-2010
16-06-2010
Lulus

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
KAKANWIL DEP KEH LAMPUNG DAN BENGKULU
06-07-1983
W6.110.KP.04.01.TAHUN1983
01-03-1983
Pengangkatan CPNS
I/b
3
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KAKANWIL DEP KEH LAMPUNG DAN BENGKULU
02-06-1984
W6-80KP.04.02TAHUN 1983
02-06-1984
Pengangkatan PNS
I/b
4
4
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KAKANWIL DEP KEH BENGKULU
06-10-1987
W21-17.KP.04.05TH1987
01-04-1987
Kenaikan Reguler
I/c
7
1
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KA BAKN
02-09-1991
04-07/00017/KEP/IV/1991
01-04-1991
Kenaikan Reguler
I/d
11
1
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KA BAKN
17-03-1995
04-07/00012/KEP/IV/1995
01-04-1995
Kenaikan Reguler
II/a
9
1
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KA BAKN
18-01-1999
I.04-II/0000/KEP/IV/99
01-04-1999
Kenaikan Reguler
II/b
13
2
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KAKANWIL DEPKEH DAN HAM DIY
17-02-2003
W22-28-KP.04-05TAHUN2003
01-04-2003
Kenaikan Reguler
II/c
17
1
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
20-03-2007
W22.D-09-KP.04.05 TAHUN 2007
01-04-2007
Kenaikan Reguler
II/d
21
1
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Ketua Pengadilan Tinggi
01-03-2011
W13-U/13/KP.04.1/III/2011
01-04-2011
Kenaikan Reguler
III/a
20
1
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
12-03-2015
W13-U/26/KP.04.1/III/2015
01-04-2015
Kenaikan Reguler
III/b
24
1
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
02-05-1998
W22.De.Kp.04.12-341
02-05-1998
PENGANGKATAN SEBAGAI JURU SITA PENGGANTI
II/a
0
0

M U J I A N A

NIP :196305021991031003
Tempat, Tgl. Lahir:Kulon progo, 02-05-1963
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata Muda Tk I-( III/b )/ 01-04-2015
Masa Kerja: 21 th 5 bl
Jabatan:STAF
TMT CPNS:01-03-1991
TMT PNS:01-08-1992

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
SD BROSOT
KULON PROGO
01-12-1976 - XII Aa 12239
Lulus
SMP NEGERI SEWUGALUR
SEWUGALUR KULON PROGO
12-05-1980 - XII Bb 503851
Lulus
SMA SWASTA WOLIO UJUNG PANJANG
KULON PROGO
01-06-1991 - 06 OB og 0493321
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.
1
LATIHAN PRA JABATAN TINGKAT 1
DEPARTEMEN AGAMA
UJUNG PANDANG
-
-
Lulus

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
KEPALA KANTOR KOORDINATOR URUSAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
17-06-1991
W15.49KP.04.01-TAHUN1991
01-03-1991
Pengangkatan CPNS
I/b
0
0
PENGADILAN NEGERI BANTUL
KEPALA KANTOR WILAYAH KOORDINATOR URUSAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
31-07-1992
W15-20-KP.04.02TAHUN,1992
01-08-1992
Pengangkatan PNS
I/b
1
5
PENGADILAN NEGERI BANTUL
a.n. KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
06-09-1994
04-20/00152/KEP/IV/1994
01-04-1994
Kenaikan Reguler
I/c
6
1
A,n BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
30-05-1995
04-20/00201/IV/KEP/95
30-05-1995
Kenaikan Reguler
II/a
1
1
a.n.KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
30-03-1999
I.04-11/00021/KEP/IV/99
01-04-1999
Kenaikan Reguler
II/b
5
1
KEPALA KANTOR WILAYAH
17-02-2003
W22-27-KP.04.05TAHUN 2003
01-04-2003
Kenaikan Reguler
II/c
9
1
Pengadilan Tinggi Yogyakarta
20-03-2007
W22.D-06-KP.04.05Tahun2007
01-04-2007
Kenaikan Reguler
II/d
13
1
Ketua Pengadilan Tinggi
01-03-2011
W13-U/17/KP.04.1/III/2011
01-04-2011
Kenaikan Reguler
III/a
12
1
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
12-03-2015
W13-U/08/KP.04.1/III/2015
01-04-2015
Kenaikan Reguler
III/b
16
1
PENGADILAN NEGERI BANTUL

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl

ASIANI LAKOBI, S.E

NIP :198808222009122001
Tempat, Tgl. Lahir:KENDARI, 22-08-1988
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata Muda Tk I-( III/b )/ 01-04-2017
Masa Kerja: 3 th 4 bl
Jabatan:STAF
TMT CPNS:21-08-2019
TMT PNS:11-05-2011

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan
UNHALU
Kendari
- - 0
Lulus

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
SEKMA
30-11-2009
576/SEK/CPNS.04.1/XI/2009
21-08-2019
Pengangkatan CPNS
II/a
0
0
Pengadilan Negeri Bau-Bau
KPT KENDARI
18-04-2011
W23-U/671/KP.00.3/IV/2011
11-05-2011
Pengangkatan PNS
II/a
1
4
Pengadilan Negeri Bau-Bau
KPT KENDARI
17-06-2013
W23-U/1058/KP.04.1/VI/2013
01-04-2013
Penyesuaian Ijazah
III/a
0
0
KPT SAMARINDA
31-03-2017
W18-U/06/KP.02.7/III/2017
01-04-2017
Kenaikan Reguler
III/b
4
0
Pengadilan Negeri Samarinda

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl
SEKMA
03-04-2017
42/SEK/Kp.I/SK/IV/2017
03-04-2017
Mutasi Dari PN Andoolo Ke PN Samarinda
III/a
0
0
KPT Samarinda
10-07-2017
W18-U/01/KP.02.6/VII/2017
10-07-2017
Mutasi Dari PN Samarinda ke PT Samarinda
III/b
0
0
SEKMA
13-06-2019
435/SEK/Kp.I/SK/VI/2019
13-06-2019
Mutasi Dari PT Samarinda ke PN Bantul
III/b
0
0

SURADAL

NIP :197203171993031003
Tempat, Tgl. Lahir:Bantul, 17-03-1972
Agama:Islam
Pangkat/Gol.Ruang:Penata Muda Tk I-( III/b )/ 01-04-2018
Masa Kerja: 19 th 5 bl
Jabatan:JURUSITA
TMT CPNS:01-03-1993
TMT PNS:01-08-1994

 • PENDIDIKAN FORMAL
 • DIKLAT
 • RIWAYAT KEPANGKATAN
 • RIWAYAT JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah
Tempat
Tgl - No.Ijazah - Surat Keterangan
Keterangan

DIKLAT

No.
Nama Latihan Jabatan
Diselenggarakan
Jumlah Jam Pelajaran
Keterangan
Oleh
Tempat
Mulai Tgl.
Sampai Tgl.

MUTASI KEPANGKATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pengadilan
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl

MUTASI JABATAN

Surat Keputusan
Terhitung Mulai Tanggal
Uraian dari isi Surat Keputusan
Gol/Ruang
Masa Kerja
Pejabat
Tanggal
Nomor
Th
Bl

Click to listen highlighted text! Tekan Tombol Speaker